สรุปผลงาน Dashboard SkillFX วันที่ 31-07-2017 ถึงวันที

Thanat Thitithampong Tue, 08/01/2017 - 14:57

สรุปผลงาน Dashboard SkillFX วันที่ 31-07-2017 ถึงวันที่ 1-08-2017 มีทั้งหมด 3 Order คู่ Buy EURCAD บัญชีผม TP แต่บัญชีสมาชิกบางท่านโดน SL ผมตีเป็น SL ไป ส่วนอีก 2 คู่คือ AUDCHF กับ EURUSD โดน SL ทั้ง 2 คู่สรุป 2 วันโดน SL 3 ไม้ ลุ้นกันต่อไป ไม่มีระบบไหนเข้า Order แล้วชนะ 100%

สรุปผลงาน Dashboard SkillFX วันที่ 31-07-2017 ถึงวันที