trump và gia đình đang bước vào kỳ nghỉ hè 5 ngày trong khi ủn bị tàu khựa dăn

Minh Mạnh Mẽ Sun, 08/13/2017 - 09:30

trump và gia đình đang bước vào kỳ nghỉ hè 5 ngày trong khi ủn bị tàu khựa dăn đe nên tình hình chiến tranh mồm giữa trump và ủn đã im thít 2 hôm cuối tuần, về cơ bản sóng yên biển lặng,
ad dự sáng t2 chưa thể có 1295 1300 đuợc chưa có tin mới đủ mạnh hỗ trợ lực mua mạnh hơn vì thế gold vẫn lởn vởn quan 80 92 thôi à.

trump và gia đình đang bước vào kỳ nghỉ hè 5 ngày trong khi ủn bị tàu khựa dăn